Şehirlerin Temizliğinin Önemi

Şehirlerin temiz tutulması yaşayan herkes için çok önemlidir. Fakat bunun için çok iyi belediyecilik ve toplum duyarlılığı gerekmektedir. Maalesef ülkemizde, doğal çevreyi ve şehirlerimizi temiz tutmada, yeterli toplumsal ahlak bilinci tam olarak sağlanamamıştır. Halen birçok şehrimizde ve semtimizde çöpler, sokaklara ve doğal çevreye gelişi güzel bırakılmaktadır. Aynı zamanda yapılan alt yapı projelerinin sağlamlığı ve şehirlerde sokakların temiz tutulması da, belediyecilik anlayışının ne kadar doğru olup olmadığı hakkında bizlere fikir vermektedir.

Dünya da öyle şehirler var ki, kirlilikte ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle Hindistan, Bangladeş, Afganistan ve Filipinler gibi ülkeler de kirlilik hat safhadadır. Bu ülkelerin birçok şehrinde çöpler çöp konteynerlerine dahi sığmamakta ve sokaklara kadar taşmaktadır. Ayrıca, neredeyse alt yapı denilemeyecek kadar kötü kanalizasyon sistemlerine sahip bu ülkeler de, pislikle yaşamak yaşam biçimi haline dönüşmüştür.

Kirli şehirler ayrıca turistleri çekmede de olumsuz etki yaratabilmektedir. Kirliliği yüksek olan bu şehirlere giden turistler, bir daha hiç ziyaret etmemek üzere o şehirden ayrılmaktadır. Burada bir önemli husus da havanın kirliliğidir. Yine bu şehirler de hava kirliliği insan sağlığına yüksek düzeyde zararlıdır. Bu alan da ülkemizde maalesef çok iyi sıralarda değil. Tabi en temiz şehirler sıralamasında, şehirlerdetemizliközellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Ülkemizde maalesef insanların büyük bir çoğunluğunda çevreye duyarlılık neredeyse yok denecek kadar az. Yolda giderken arabasından şişesini ve çöplerini dışarıya fırlatanları görmeniz bu zamanda halen mümkün. Özellikle doğal alanlarda ve sahil kenarlarında bırakılan çöpler yangın tehlikelerine ve çirkin bir görüntüye sebebiyet vermektedir. Aslında toplumumuz da ki en büyük eksikliklerden biri, kendimizi başkasının yerine koyamamak ve hareketlerimizin doğruluğunu algılamaya çalışmamaktır. Yine kirlilikte çarpık ve estetikten uzak binalar, bozuk yollar ve kaldırımlarda kirliliğin aslında başka bir göstergesidir.

Çıkarılacak sonuç aslında çok basit, ülkemizde tüm canlıların yaşam alanına özen gösterilmeli ve ülkemizin doğallığının korunabilmesi için tüm bireylerin el birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde geleceğimize, geriye döndürülmesi çok güç bir miras bırakabiliriz.