Yer Altı Dünyası

Hayat gün içerisinde yer yüzünde inanılmaz bir şekilde akmaktadır. İnsanlar sürekli oradan oraya koşuşturmakta ve hayatını devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu akış sadece yer yüzünde değil, yer altında da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Otoyollar, metrolar, yaya geçitleri ve kanalizasyonlar bunların en önemlileridir. Hayatımızı kolaylaştıran daha bir çok şey bu yer altı dediğimiz tünellerde gerçekleşmektedir. Peki kanalizasyonların burada ki önemi ne ?

Geçmişte şehirlerin büyük çoğunluğunda maalesef kanalizasyon sistemi bulunmamaktaydı. Bu ise bütün şehirlerde yer yer pis kokuların ve vebaların yayılmasına yol açıyordu. Günümüzde ise artık birçok şehirde yer yer aksaklıklar olmasına rağmen kanalizasyon sistemleri modern bir şekilde çalışmaktadır. İnsan oğlu bu yer altı dünyasında gerçekleşen akıştan pek fazla haberdar değildir. Ama kanalizasyonlar atıkların taşınması ile insanları çok büyük bir dertten kurtarır. Kanalizasyon sistemleri olmasaydı, şu an ki şehirler de yaşam hiç de kolay olmazdı. Yalnız bu sistemlerin düzgün çalıştırılabilmesi için çok iyi projelendirilmesi ve inşası gerekir, aksi takdirde istenmeyen taşkınlar ya da kanalizasyon patlamaları meydana gelebilir.

Kanalizasyonlar genel olarak boruların üçte iki doluluk oranında ve saniyede ortalama 0,6 m/s hızla akmasını gerektirir. Bu akış hızı boruların tıkanmasına engel olur. Aynı zamanda rögar kapakları da her 30 metrede bir yerleştirilmelidir. Boruların döşenmesi ise gerekli eğim verilerek monte edilmelidir. Binalar da ki kanalizasyon boruları ise dairenin zemininde ortalama yüzde bir ya da ikilik bir eğime sahip olmalıdır.

Kanalizasyon sistemleri zaman zaman insanların her alanda bilinçsizce hareket etmesi gibi burada da bilinçsizce kullanılmaktadır. Kanalizasyonlara ya da tuvaletlere atılan gereksiz maddeler tuvaletleri ve buna bağlı olarak kanalizasyonları tıkanmakta ve istenmeyen sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Bu sistemlerin birer öğütücü ya da parçalayıcı olmadığı anlaşılmalı ve bu konuda da insanlara bilinç aşılanmalıdır.

Evet insanın yer altı dünyasını kullanabilmesi büyük bir avantaj, aksi takdirde günümüz de birçok şey sandığımızdan çok daha zor olabilirdi. Bugün insanın ihtiyaçları giderek artmakta ve buna bağlı olarak tüketim de artmaktadır. Sınırsız ihtiyaçların karşılanmasında kanalizasyonlar insanların atıklarını taşımada zorlu bir görevi üstlenir.