Kanalizasyonlar da bulunan zehirli gazlar

Kuşkusuz gazlar doğal yaşamımızda bulunan ve yaşamın devam etmesi için gereken maddelerdir. Fakat insan oğlunun yarattığı yıkım sayesinde bir takım zehirli gazlar da ortaya çıkmakta ve bunlar hem yer altında hem de yer üstünde insan sağlığını tehdit etmektedir. Fosil yakıtlardan kaynaklı zehirli gazların dünya atmosferinde yarattığı zararlar yediden yetmişe artık herkesin bildiği bir konu haline gelmiştir.

Bu gazlara örnek vermek gerekirse hidrojen sülfür, azot oksit, metan, kükürt dioksit ve karbonmonoksit başlıcaları olarak sıralanabilir. Kanalizasyon çalışanları da tıpkı maden işçileri gibi bu tip zehirli gazlara maruz kalarak yaşamını yitirmekte ya da sağlığını tehlikeye atabilmektedir.

  • Metan, kütle olarak havadan daha hafif bir gaz olduğu için genelde kanalizasyonlarda tavanda birikme gösterir ve solunduğunda çok kısa bir süre içinde insan hayatına son verir. Bu gazın havada yüzde onluk bir oranı geçmesi insan hayatına son vermesi için yeterlidir.
  • Kanalizasyon sistemlerinde bulunan bir diğer zehirli gaz ise hidrojen sülfürdür. Bu gaz o kadar zehirli ve kokusu öyle yoğundur ki anında ölümlere yol açabilir. Yanıcı bir gazdır ve havada ki çok az bir miktarı bile yanmasına neden olabilir. Bu arada bu gaz, bozulmuş yumurta kokusu ile bulunduğu çevreye iğrenç bir koku bırakır.
  • Karbondioksit ise renksiz ve kokusuz bir gazdır. Havada gereğinden fazla bulunması insanda bayılmalara ve nefes darlığına neden olur. Ağır bir gaz olmasından ötürü genelde tabana daha yakındır.

Evet bu zehirli gazlar çalışan hayatını tehdit etmekle beraber, bir takım tedbirler ile çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak hiç de zor değildir. Bu nedenle bu sektörde çalışanların hayatını kolaylaştırmak adına, kanalizasyon sistemlerine inilmeden önce, gaz ölçüm cihazları ile zehirli gazların yoğunluğu tespit edilerek bir takım önlemler alınabilir. Aynı zamanda yanıcı özellik içeren bu gazlar, elektrik sistemlerinin de kapatılmasını gerektirir. Elektrikli ekipmanla kanalizasyon çukurlarında yapılacak her çalışma şiddetli patlamalara sebebiyet verebilir. En önemlisi ise çalışan personele sürekli bu gazlar ve tehlikeleri hakkında bilinçlendirme eğitimleri verilmeli, personelin iş güvenliği hakkında ki bilgisi artırılmalıdır.