Dünya da kanalizasyon

Kanalizasyon sitemlerinin tarihi her ne kadar milattan önceki yıllara dayansa da, ilerleyen yıllarda şehirlerde ki yaşamın hızla artması ve kentlerin giderek büyümesi ile büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Özellikle Avrupa da kanalizasyon sistemlerin yetersiz ve insanların dışkılarını sokaklara, ya da şehir içinde akan küçük nehirlere boşaltması büyük hastalıklara neden olmuştu. Kolera bu hastalıklardan en ciddisi ve en çok can alanı idi.

Londra kanalizasyonları modern sistemlerin ilk inşa edilenlerindendir. Şehirde artan nüfusla beraber, sistemin ilk geliştirilmeye başlanması 1700 yılına kadar gider. Fakat bu yıllarda projenin çok yüksek bir bedel içermesi modernizasyonu ertelenmesine neden olmuştur. 1800’lü yılların ikinci yarısına gelindiğinde, bütün lağım sularının Thames nehrine akması neticesinde birçok bakteriyel hastalık baş göstermiş ve bu durumun iyileştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Ancak maliyetler bu projenin tekrar ertelenmesine sebep olmuştur. 1856 da yapılması planlanan yeni proje yaklaşık 720 km civarındaydı ve o zaman için çok yüksek dünyadakanalizasyon bir maliyet ve malzeme ihtiyacını doğurmuştu. Nihayet proje yapımına 1859 yılında başlanmış ve kısa bir süre içinde de tamamlanmıştı.

Paris de 13.yüzyıl da sokaklar inanılmaz pis ve her yerde insan dışkıları bulunmaktaydı. Dayanılmaz olan bu durum kapalı kanalizasyon sistemi yapılması ihtiyacını doğurmuş ve o dönemden başlayarak Napolyon dönemine kadar devam etmişti. Ancak sistem yapılmasına rağmen sağlıklı değildi ve atık sular nehre ve oradan da insanlara hastalık yayıyordu. Paris’de 1800’lü yıllara geldiğinde kolera salgını yüzünden binlerce insanın hayatını kaybetmesi ve bu salgının 1880 yılına kadar devam etmesi yüzünden, yeni bir proje geliştirmiş ve modern kanalizasyonların inşasına başlanmıştır.

Ekonomide genellikle ülkelerin 10 yıllık ya da 20 yıllık kalkınma politikalarından bahsedilir. Ancak bu kalkınma planlarında büyük öneme sahip yer altı sistemlerinin maliyeti, belkide ülkelerin en çok masraf yaptığı kalemler içerisinde yer alır. Bu gün ise, büyük ve gelişmiş ülkelerin şehirlerinde artık fırtına tünelleri denilen dev tüneller inşa edilmekte ve büyük sel felaketlerine karşı önlem alınmaktadır. Ülkemizde bu konuda acil alt yapı önlemlerini almaya başlamalıdır. Çünkü iklim değişikliği beklenenden hızlı bir şekilde yüzünü göstermeye başlamış ve sel felaketleri giderek artmaya başlamıştır.