Taşımalı Atık Transferi

Günümüzde pis su atıklarının çoğunlukla alt yapı sistemleri ile taşındığını düşünebiliriz. Fakat halen birçok bölgede özellikle küçük şehirlerde vidanjörler sıklıkla kullanılmaktadır. Pis su atıklarının çukur tipi sistemlerde biriktirilerek belirli sürelerde boşaltılması aslında en eski yıllardan beri kullanılan bir yöntemdir.

Vidanjör Ne İşe Yarar?

Kelime olarak Fransızca’dan Türkçe’ye geçen vidanjör aslında sadece belli bölgelerde toplanan insan atıklarının boşaltılması değil, aynı zamanda şehir içinde tıkanan atık su borularını temizlemek ve açmak için de kullanılmaktadır. Güçlü emme gücüne sahip santrifuj pompa sayesinde pis suyu çekerek atık su depolama tankına biriktiren vidanjörler, ortalama olarak 3.000 litreden 15.000 litreye varan tankları ile atık suların taşınmasında şehirlerin alt yapı sisteminin üst yapı görevini görürler. Aynı zamanda periyodik olarak temizlenmesi gereken bu araçlar, temizlenmemesi durumunda çevreye kötü koku yayılmasına da sebep olabilirler.

Vidanjörler sadece pis su atıklarının toplandığı yerleri temizlemekte değil aynı zamanda havuzlarda biriken pis suları temizlemekte de kullanılır. Bu sebeple yazlık bölgelere gidildiğinde çok sayıda vidanjörün etrafta dolaştığını görebilirsiniz.

Kimyasal Atıklar

Ağır kimyasal atıkların şehir şebekesine karıştırılması yasaktır. Fakat Türkiye’de maalesef birçok iş yeri ve fabrika halen kimyasal atıklarını denizlere ve nehirlere boşaltmaktadır. Arıtılması güç olan bu atıklar, özenle temizlenmeli ve çevreye yayılması önlenmelidir. Özel yapım vidanjör ve tanklar ile taşınan bu atıklar, yine özel bir şekilde imha edilmelidir. Kimyasal atıkların büyük bir çoğunluğunu da tıbbi ve kozmetik atıklar oluşturmaktadır. Çevreye olan etkileri düşünüldüğünde bu tip temizlik işini yapan firmaların da işinin hiç kolay olmadığı ve çalışan sağlığı için gereken önlemleri almaları gerektiği bilinmektedir.

Endüstriyel atıkların temizlenmesi ve depolanmasında da önemli rol oynayan vidanjörler petrol endüstrinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Vidanjörler petrol tanklarında biriken tortu ve atıkları temizlemek için de sıklıkla kullanılırlar. Bu sebeple petrol ve gaz endüstrisi içinde vidanjörler önemli bir yer tutar.

Vidanjör kamyon piyasasının dünyada 1,5 milyar doları bulduğu istatistikler ile ortaya konulmakta ve sektörün 2019’da da büyüyeceği tahmin edilmektedir. Türkiye de araç üstü ekipman üretimi konusunda son yıllarda yaptığı atakla bu sektördeki pastadan payını fazlasıyla alabilir. Böylelikle vidanjör üretiminde iddialı bir ülke haline gelebilir.