Atıkların Toplanması ve Taşınması Süreci

Tüm dünyada atıkların toplanması ve taşınması büyük bir iştir. Alt ve üst yapısıyla, bireylere kadar giden, zorlu bir çalışmadır çöpün taşınması. Burada çöpün ilk başladığı yer olan bireylere büyük iş düşmektedir. Aynı zamanda çöpten elde edilen enerjide artık giderek artmaktadır.

Bildiğimiz üzere köylerde, kasabalarda ve özellikle de şehirlerde çöplerin düzenli bir şekilde toplanması ve taşınmasın da belediyelere büyük iş düşmektedir. Fakat bireylerinde bu süreçte üstüne düşen görevi tam manasıyla yerine getirmeleri çevre temizliği için büyük önem arz etmektedir. Çünkü ülkemizde halen çöplerin bireyler tarafından sokaklara ve doğaya atılması, özellikle sahil kenarları ve piknik yapılan yerlerde bu atıkların kaderine bırakılması, gelinen çağda halen devam etmektedir.

Özellikle atılan cam şişeleri, yazları aşırı kurak ve sıcak geçen yerlerde, yangınlara sebep olmakta ve hektarlarca ormanlık alanın yok olmasına neden olmaktadır.Yazların sıcak geçtiği Ege ve Akdeniz sahillerinde yürüyüşlere çıktığınızda, onlarca cam ve plastik şişenin doğaya atıldığını görebilirsiniz.

Vatan topraklarının korunmasından kastın sadece eline silah almak olmadığı, aynı zamanda toprakların ve ormanların çevresel anlamda da korunması gerektiği bilincinin topluma aktarılması gerekmektedir. Çünkü çıkan yangınlar ve bu çöplerin temizlenmesi ülkede büyük maddi ve manevi kayba neden olmaktadır. Yüksek refah ve gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerde bireylere uygulanan yaptırımların ve aktarılan bilinç düzeyinin çok yüksek olması, bu ülkelerde çevre temizliğinde göze çarpmaktadır.

Çöplerin geri dönüşümü de en az toplanması kadar önemli bir husus. Enerji sorunun giderek arttığı ve fosil yakıtların giderek azaldığı bir dönemde, geri dönüşüm santrallerinin kurulması artık büyük bir ihtiyaç. Fakat bu dönüşüm için çok iyi bir ayrıştırma yapılması gerekmektedir. Cam, plastik, metal ve kağıt atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmalı, aynı zamanda kurulacak çöp gazı santralleri ile elektrik enerjisi sağlanmalıdır. Bu da bireyden başlayan bir otomasyon süreci olarak, özen ve yatırım gerektiren bir süreçtir.

Ülkemizde çöp gazı santralleri yavaş yavaş kurulmaya başlandı. Bu santrallere örnek olarak Dil Ovası ve Kocaeli’inde kurulu iki santralden yaklaşık 10 megavat elektrik elde edilmekte ve yaklaşık 300.000 haneye elektrik sağlanmaktadır.